пʼятниця, 23 травня 2014 р.

Модуль 11. Рефлексія

З усього того, чому я навчився на цьому тренінгу, на мою думку, найефективнішим для навчання моїх учнів буде:
 • застосування методу проектів 
 • застосування рольових методик 
 • орієнтація на розвиток навичок 21 століття 
 • покращення системи оцінювання навчальної діяльності учнів 
 • можливість навчитися користуватися сучасними інтернет сервісами (Веб 2., Wiki тощо) 
 • сформувати та розвинути наввичку користування сучасними ТЗН

четвер, 22 травня 2014 р.

Модуль 10. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені з’ясувати мою роль фасилітатора в навчанні учнів за методом проектів, а саме:
 • Уміння розумно поставити запитання – це основа якісного навчання. Добре продумані запитання провокують змістовні зв’язки з тим, що учні приносять до класної кімнати з попереднього навчання та зі свого життєвого досвіду.
 • Поведінка вчителів, сприятливе середовище у класній кімнаті та стратегії впровадження проектів – все це важливо при створенні навчального процесу, що будується на навчальних потребах учнів.
 • Деталі плану впровадження визначають вимоги до середовища поза класною кімнатою перед, під час та після виконання учнями проектів і забезпечують успіх навчання.

середа, 21 травня 2014 р.

Модуль 9. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені зробити такі висновки щодо того, як учні можуть самі спрямовувати себе у навчанні та про роль і місце диференційованого навчання :
• Перехід до процесу навчання, що будується навколо потреб учнів, вимагає адаптації і з боку учнів, і з боку вчителів.
• Вчителі мають працювати з учнями, щоб допомогти їм розвинути навички самоспрямованості.
• Учні мають бути активним у власному навчанні;
• Учителі можуть диференціювати навчання у чотирьох напрямках:
 • зміст;
 • процес ;
 • результати;
 • навчальне середовище.
• Учителі можуть планувати навчальний процес, враховуючи різні модальності, включаючи візуальні, аудіальні, кінестетичні способи сприйняття, домінування лівої чи правої півкулі мозку, різні когнітивні стилі, різні ступені розвитку різних типів множинного інтелекту учнів;
• Задоволення навчальних потреб учнів вимагає відповідного спонукання та заохочення, щоб вони стали впевненими та незалежними в навчанні.

Модуль 8. Рефлексія

     Цей модуль допоміг мені обдумати, що означає «оцінювання, зосереджене на потребах учнів», а саме:
 • обговорили ідеї із залучення учнів до процесу оцінювання;
 • проаналізували з колегами, як самі проводимо оцінювання;
 • доопрацювали плани оцінювання.
Розібрали як можна ефективно використовувати інформаційно-комунікаційні технології для підтримки та оцінювання процесу навчання учнів.

Модуль 7. Рефлексія

    В цьому навчальному блоці ми розглянули та вирішили такі проблеми та задачі:
 • Що вимагає планування та робота над прикладом учнівської роботи
 • Які ключові та основні питання потрібно змінити і як це зробити?
 • Які проблеми виникають в учнів під час роботи над проектом?

вівторок, 20 травня 2014 р.

Модуль 6. Рефлексія

           Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання сервісів Веб 2.0 щодо спілкування та співпраці у навчання моїх учнів, а саме: електронна пошта, чати, миттєві повідомлення, передавання голосу через Інтернет дозволяють учням спілкуватися з партнерами з різних країн світу через Інтернет. Блоги, вікі та онлайн-документи для спільного редагування дозволяють учням співпрацювати в проектах завдяки тому, що учні діляться своїми роботами та коментують роботи інших в режимі онлайн.

Модуль 5. Рефлксія

Цей модуль допоміг мені поміркувати про те, які зміни може внести використання Інтернет-ресурсів у процес навчання моїх учнів, а саме:
 • Інтернет може бути потужнім інструментом для проведення досліджень.
 • Майстерне оперування пошуковими стратегіями допомагає учням і вчителям ефективно шукати корисні відомості та дані в Інтернеті.
 • Закони правомірного використання інформації описують, як учителі та учні можуть скористатися під час навчання матеріалами, захищеними авторським правом.
 • Список використаних ресурсів має бути створений для учнів усіх вікових категорій у різних форматах.
 • Учнів потрібно навчати критичному оцінюванню веб-ресурсів.
 • Потрібно зважати на цілу низку факторів при визначенні достовірності та цінності веб-сторінки для використання в проектах

Модуль 4. Рефлексія

Цей модуль допоміг мені обдумати оцінювання учнів в проекті.:
Як спланувати формуюче оцінювання, що виявляє навчальні потреби учнів?
Які в умовах особистісно-орієнтованого навчання спланувати оцінювання учнів, яке буде відбуватися постійно впродовж виконання учнями проекту?
Я зрозуміла, що оцінювання навчальних проектів має:
 • Здійснюватися протягом всього навчального процесу; 
 • Оцінювати важливі цілі проекту; 
 • Залучати учнів до процесу оцінювання; 
 • Використовувати різні стратегії оцінювання

понеділок, 19 травня 2014 р.

Модуль 3. Рефлексія

          Цей модуль допоміг мені з’ясувати, як можна використати навчальні дослідження в проектах та зрозуміти призначення Основних запитань проекту, а саме:

 •  при виконанні дослідження учні отримують знання, передбачені в навчальній програмі та державних стандартах; 
 • учні зможуть реально здійснити дослідження, враховуючи часові обмеження теми;
 •  у ході виконання проектних дослідницьких завдань формуються навички 21 століття та навички мислення вищих рівнів; результати та висновки дослідження будуть корисними й важливими для місцевої спільноти. 
        Основні запитання (ключові, тематичні, змістові) сприяють розвитку мислення та спонукають до дії; заохочують учнів використовувати навички мислення вищих рівнів; допомагають учням повністю зрозуміти основні концепції; досліджувати та структуризувати фактичні дані. 
            У цьому модулі я з’ясував вимоги державних освітніх стандартів та навчальних програм; сформулював навчальні цілі, що базуються на освітніх стандартах та навичках мислення вищих рівнів; сформулював Основні запитання, що сприяють розвитку та навчанню учнів та завдання для виконання досліджень учнів у проектній діяльності.

Модуль 2 Рефлексія

Цей модуль допоміг мені проаналізувати переваги використання методу проектів у навчальному процесі, а саме:
 •  самостійне створення учнями проектів, які відповідають новітнім вимогам державних  стандартів;
 • вивчення учнями можливостей програм, які допомагають розвивати в них навички 21 століття.;
 • можливість учнів самовиразитися, використовуючи тему проекту, яку вони обируть або вигалдають;
 • можливість постійного використання методу проектів.

четвер, 15 травня 2014 р.

Модуль 1 Рефлексія

Цей модуль допоміг мені обдумати власні цілі навчання на цьому тренінгу, а саме освоєння хмарних технологій для більш широкого доступу до власних файлів, які зберігаються на диску Google